Menu

Cart

Implementarea soluțiilor stabilite de comun acord cu clientul

Pentru etapele de implementare a proiectelor, ORIGINAL pornește de la permisa fundamentală că evoluția unui proiect trebuie gestionată în mod corect și constant. Implementarea constă în realizarea și finalizarea eficientă și în cele mai bune condiții a activităților conform planului inițial, utilizând resursele planificate, generând rezultatele așteptate, în vederea îndeplinirii obiectivelor proiectului. În această fază sunt efectuate activități permanente de monitorizare în vederea înregistrării progreselor realizate în îndeplinirea activităților, se verifică dacă acestea au fost desfășurate conform planului inițial și se actualizează operațiunile în funcție de schimbările apărute la nivelul condițiilor externe.

Chiar dacă privim implementarea doar din punctul de vedere al timpului alocat, suntem pe deplin conștienți că un proiect de implementare a unui sistem de automatizare, indiferent de complexitatea sa, nu poate fi considerat un succes dacă, din cauza livrării cu întârziere a echipamentelor, clientul a fost nevoit să întârzie demararea producției și, în consecință, a pierdut cotă de piață și și-a diminuat încasările. Una din regulile generale pe deplin asumate de ORIGINAL, este că orice prelungire a implementării unui proiect peste data convenită inițial nu poate decât să conducă la cheltuieli suplimentare sau pierderi, pur și simplu din cauza costurilor indirecte sau care depind de timp, cum ar fi costul resurselor financiare, umane sau materiale blocate în derularea proiectului.

Prin urmare, în implementarea soluțiilor stabilite de comun acord cu clientul, ORIGINAL realizează acțiuni de planificare, execuție, monitorizare activități în baza graficului Gantt, buget, instrumente de monitorizare și control - inclusiv stabilirea clară a termenelor de desfășurare activități, gestionare tehnico-financiara proiect, mobilizarea resurselor pentru fiecare sarcină și obiectiv; comunicarea continuă între membrii echipei, respectiv între membrii echipei și ceilalți parteneri de proiect; identificarea și rezolvarea problemelor; furnizarea de informații (și solicitarea unor eventuale soluții) cu privire la dezvoltarea proiectului; monitorizarea permanentă cu privire la modul de dezvoltare a proiectului; identificarea riscurilor și a modalităților de depășire a acestora.

Pe lângă activitățile de management de proiect, în cadrul etapei de implementare vor fi realizate, printre altele, următoarele activități:

  • Achiziția echipamentelor necesare în cadrul proiectului (din stocul propriu de materiale al magazinului nostru sau de la colaboratorii externi)
  • Echiparea tablourilor electrice de distribuție și comandă, a cofretelor și a pupitrelor de comandă și control, în atelierul propriu
  • Verificări inițiale în atelierul propriu a echipamentelor montate
  • Transport și montaj al echipamentelor la locația finala
  • Implementarea echipamentelor electrice și a instrumentației de câmp
  • Realizarea traseelor de cabluri și cablarea diferiților consumatori electrici (iluminat, utilaje, etc.)
  • Instalarea sistemelor de protecție la descărcări atmosferice – paratrăsnet
  • Cablarea și interconectarea mașinilor, utilajelor, tablourilor electrice, etc
  • Implementarea sistemului de comunicații

Ne găsiți aici

Calea Bucureşti, Bl.N3C, parter

Târgovişte, DB 130135

Romania

(+40) 755 743 188

contact@original.ro